Tag: เที่ยวทั่วไทย

ประเทศไทยมีการแบ่งฤดูกาลออกเป็นหลัก ๆ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งอากาศส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นอากาศที่มีความร้อน แต่ก็มีช่วงอากาศหนาวและช่วงมีฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำอยู่บ้างเล็กน้อย ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นเกือบตลอดทั้งปี สำหรับการเที่ยวทั่วไทยถือว่าเป็นข้อดีมาก เพราะการที่มีอากาศอบอุ่นทำให้เหมาะกับท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง สำหรับประเทศไทยที่ขึ้นชื่อด้านความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นับว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้คนต่างถิ่นและต่างวัฒนธรรมหลงใหล จนในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงดงามเหล่านั้นหลายล้านคน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยด้วยกันเองก็เริ่มเห็นถึงความสวยงามที่อยู่รอบตัวและหันมาเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้น…