เที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทยฤดูไหนดีที่สุด

เที่ยวทั่วไทย

ประเทศไทยมีการแบ่งฤดูกาลออกเป็นหลัก ๆ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งอากาศส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นอากาศที่มีความร้อน แต่ก็มีช่วงอากาศหนาวและช่วงมีฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำอยู่บ้างเล็กน้อย ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นเกือบตลอดทั้งปี สำหรับการเที่ยวทั่วไทยถือว่าเป็นข้อดีมาก เพราะการที่มีอากาศอบอุ่นทำให้เหมาะกับท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

สำหรับประเทศไทยที่ขึ้นชื่อด้านความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นับว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้คนต่างถิ่นและต่างวัฒนธรรมหลงใหล จนในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงดงามเหล่านั้นหลายล้านคน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยด้วยกันเองก็เริ่มเห็นถึงความสวยงามที่อยู่รอบตัวและหันมาเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้น ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และผลไม้เมืองร้อนที่ขึ้นชื่อ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง เป็นต้น และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองไทย ก็คือ เมืองไทยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หน้าฝน หน้าหนาว หน้าร้อน ไม่จำเป็นต้องเที่ยวในช่วงหน้าใดหน้าหนึ่งถึงจะได้เห็นความสวยงาม เพราะเมืองไทยในแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามที่ต่างกันไป

ดังนั้นสำหรับท่านที่มีเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของปี ท่านสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน เช่น ช่วงหน้าหนาวต้องไปชมดอกไม้สัมผัสอากาศหนาวที่ภาคเหนือ ช่วงหน้าฝนไปชมวัฒนธรรมประเพณีที่ภาคอีสาน ช่วงหน้าร้อนไปชิมผลไม้เมืองร้อนที่ภาคตะวันออก เป็นต้น จะเห็นว่าการเที่ยวทั่วไทยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจริง